Predmet: Bezbednost računarskih mreža (19 - SEM021)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.10.2018..

Osposobljavanje studenata za ovladavanjem teorijskim osnovama i tehnologijama za primenu bezbednosnih mera u računarskim mrežama.
Nakon uspešno završenog kursa studenti su stekli teorijska i praktična znanja o bezbednosti u računarskim mrežama. Studenti su sposobni da izvuku zaključke i razumeju šta sisteme čini ranjivim i da predvide nove metode mrežnih napada pre nego što se oni stvarno dese. Takođe, studenti su osposobljeni da kritički analiziraju, dizajniraju i evaluiraju bezbedne mreže naspram zadatih bezbednosnih zahteva.
Uvod u bezbednost računarskih mreža: definicija (predmet interesovanja), osnovni pojmovi, bezbednosni zahtevi, topologije mreža. Klasifikacija pretnji u skladu sa CIA trijadom: prisluškivanje (poverljivost), čovek u sredini (integritet), nedostupnost servisa (dostupnost). Vrste aktivnih i pasivnih napada: lažno predstavljanje, modifikacija, fabrikacija, tuneliranje, sinkhole, napad višestrukim identitetima, analiza saobraćaja, prisluškivanje, nadgledanje. Vrste odbrane: autentifikacija/autorizacija, protokoli za autentifikaciju, kontrola pristupa, segmentacija mreže, logovanje i monitoring saobraćaja, bezbednost zasnosnovana na reputaciji, sigurni protokoli, izolacija servisa, kriptografska zaštita saobraćaja, virtuelne privatne mreže (VPN). Alati za odbranu: zaštitni zidovi, IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System), skok server, liste za kontrolu pristupa (ACL), SIEM (Security Information and Event Management) alati. Bezbednost bežičnih i blutut mreža. Anonimnost i onion rutiranje. Penetraciono testiranje.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
William Stallings, Lawrie BrownComputer Security: Principles and Practice2017PearsonEngleski
Joseph Migga KizzaComputer Network Security2005SpringerEngleski
Stallings, W.Network Security Essentials: Applications and Standards2000Prentice-HallEngleski
Engebretson, P.The Basics of Hacking and Penetration Testing2013ElsevierEngleski
Pauli, J.The Basics of Web Hacking2013ElsevierEngleski
Sanders, Ch., Smith, J.Applied Network Security Monitoring2014ElsevierEngleski
Barlow, M., Fell, G.Patrolling the Dark Net2016O ReillyEngleski
Marty, R.The Security Data Lake2015O ReillyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vuković dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Marković dr Marko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vejnović Mina
Asistent

Računarske vežbe